Description

tiesības, kas tiešā veidā attiecas uz indivīdu (pretēji atvasinātajām tiesībām)