Description

rättigheter som direkt tillfaller en individ (i motsats till härledda rättigheter)