Description

Prava koja direktno pripadaju pojedincu (za razliku od stečenih prava).