Description

Етика бриге изражава моралне перспективе које имају тенденцију да буду oродњене и карактеришу и класне и етничке поделе.

Additional notes and information

Другим речима, жене су препознате као пружатељке услуга у области неге и у домаћинству и јавној сфери. Етика бриге би требало да буде концептуализована кроз друштвене и глобалне институције, тако да оне обезбеђују услуге и јачају солидарност и бригу међу људима