Description

Etika brige izražava moralne perspektive koje imaju tendenciju da budu urodnjene i karakterišu i klasne i etničke podjele.

Additional notes and information

Drugim riječima, žene su prepoznate kao pružateljice usluga u oblasti njege i u domaćinstvu i javnoj sferi. Etika brige bi trebala biti konceptualizovana kroz društvene i globalne institucije, tako da one osiguravaju usluge i jačaju solidarnost i brigu među ljudima.