Description

Приступ анализи домаћинства у којем је домаћинство приказано као комбинација времена чланица и чланова домаћинства с тржишним производима како би произвели оне производе или робе које домаћинство жели. Приступ игнорише унутрашњу организацију и структуру породица и домаћинстава, јер у контексту чисте неокласичне теорије, и аналогно начину на који се приступа анализи фирми, теорија претпоставља скупо и ефикасно пословање. Њен предмет интересовања не укључује само понашање домаћинства на тржишту (понуда радне снаге, потражња за добрима), већ и појаве као што су брак, плодност, образовање дјеце и расподјела времена.