Description

podejście do analizy gospodarstwa domowego, według którego jest ono przedstawiane jako połączenie czasu członków gospodarstwa z dobrami rynkowymi w celu produkcji wyników lub towarów, które są przez nie docelowo pożądane

Additional notes and information

Ignoruje wewnętrzną organizację i strukturę rodzin oraz gospodarstw domowych, ponieważ w kontekście czysto neoklasycznej teorii oraz analogicznie do traktowania firm, teoria zakłada bezkosztowe i skuteczne działanie. Jej treść obejmuje nie tylko zachowanie rynkowe gospodarstwa (podaż pracy, popyt na towary), ale także takie zjawiska jak małżeństwo, płodność, edukacja dzieci i podział czasu.