Description

tilgang til husstandsanalyse, hvor husstanden afbildes som en kombination husstandsmedlemmernes tid og goder til at fremstille de ydelser eller varer, den i sidste ende ønsker

Additional notes and information

Den ser bort fra familiers og husstandes interne organisering og struktur, idet teorien i overensstemmelse med ren neoklassisk teori og på samme måde som virksomheder antager omkostningsfri og effektiv drift. Tilgangen fokuserer ikke kun på husstandens markedsadfærd (udbud af arbejdskraft, vareefterspørgsel), men også på fænomener som ægteskab, frugtbarhed, børns uddannelse og tidsallokering.