Description

viešųjų, privačių, individualių ar kolektyvinių paslaugų teikimas siekiant patenkinti tėvų ir vaikų arba artimiausių šeimos narių poreikius

Additional notes and information

Šių paslaugų ir priemonių lankstumas būtinas siekiant patenkinti konkrečius įvairaus amžiaus vaikų ir kitų šeimos narių, kuriems būtina priežiūra, bei jų dirbančių tėvų ar kitų šeimos narių poreikius. Visi darbuotojai, nepaisant jų lyties, privalėtų turėti galimybę mokamą darbą derinti su savo atsakomybe už vaikus ir kitus šeimos narius, o aktyvus vyrų vaidmuo turi būti skatinamas atitinkamomis priemonėmis, kurios padeda užtikrinti vienodą priežiūros pareigų pa(si)dalinimą tarp moterų ir vyrų.