Description

Предоставяне на публични, частни, индивидуални или колективни услуги за полагане на грижи с цел удовлетворяване на нуждите на родителите и децата или най-близките членове на семейството.

Additional notes and information

Гъвкавостта на тези услуги, е необходимо условие, за да отговорят на конкретните нужди на децата на различна възраст и на други членове на семейството, които се нуждаят от грижи, както и на техните работещи родители или други членове на семейството. Всички работници, независимо от техния пол, следва да имат възможността да съчетават платената заетост с отговорностите им за децата и други членове на семейството, както и активната роля на мъжете следва да бъде насърчавана с адекватни мерки, чрез които да се гарантира равното разпределение между жените и мъжете на отговорностите за полагането на грижи.