Description

insamling och tillämpning av kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar när det gäller att främja jämställdhet och icke-diskriminering av kvinnor i olika situationer och sammanhang

Additional notes and information

Det gäller både de erfarenheter som vunnits och den fortsatta processen när det gäller lärande, återkoppling, reflektion och analys.