Description

acumulare și aplicare de cunoștințe cu privire la ceea funcționează și nu funcționează în domeniul promovării egalității de gen și nediscriminării femeilor în diferite situații și contexte.

Additional notes and information

Înseamnă atât lecţiile învăţate, cât și procesul continuu de învățare, feedback, reflecție și analiză.