Description

zināšanu ieguve un izmantošana par to, kas dažādās situācijās un kontekstos darbojas un nedarbojas attiecībā uz dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas pret sievietēm veicināšanu