Description

gospodarski, socialni, politični in psihološki donosi od izkoriščanja virov, vključno z zadovoljitvijo praktičnih potreb (hrana, stanovanje itn.) in strateških interesov (izobraževanje in usposabljanje, politična moč itn.)