Description

Икономически, социални, политически и психологически ползи от използването на ресурси, включително удовлетворяването както на практически нужди (храна, жилищно настаняване и др.), така и на стратегически интереси (образование и обучение, политическа власт и др.).