Description

ekonomisks, sociāls, politisks un psiholoģisks ieguvums no resursu izmantošanas, tostarp praktisko vajadzību (pārtika, pajumte utt.) un stratēģisko interešu (izglītība un apmācība, politiskā vara utt.) apmierināšana