Description

Naknade su ekonomski, socijalni, politički ili psihološki povrati od upotrebe resursa, uključujući zadovoljavanje kako praktičnih potreba (hrana, stanovanje i sl.) tako i strateških interesa (obrazovanje i obuka, povećanje političke moći i slično).