Description

utvrđivanje kriterija, normi ili referentnih točaka prema kojima se mogu postaviti ciljevi i mjeriti napredak