Description

tāda kritērija, standarta vai atskaites punkta noteikšana, attiecībā pret kuru var noteikt mērķus un izvērtēt progresu