Description

Oдређивање минималних стандарда, критеријума и референтних тачака у односу на којe се постављају циљеви и може се мерити напредак.