Description

ustalenie kryterium, standardu lub punktu odniesienia, wobec których można ustalać cele i oceniać postępy