Description

Определянето на критерии, стандарти или показатели за сравнение, спрямо които се набелязват цели и се измерва напредъкът.