Description

kriterijaus, standarto ar atskaitos taško, atsižvelgiant į kurį gali būti nustatyti tikslai ir įvertinta pažanga, nustatymas