Description

Бенчмаркинг је утврђен као критеријум, стандард или референтна тачка у односу на коју се постављају циљеви и може се мјерити напредак.