Description

stanovení kritéria, standardu nebo referenční hodnoty, na jejichž základě lze stanovovat cíle a měřit dosažený pokrok