Description

zatrudnienie, w przypadku którego pracownik pracuje mniej godzin niż zwykła liczba godzin w pełnym wymiarze czasu pracy

Additional notes and information

Pełny wymiar czasu pracy może być obliczany na przykład w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub nawet rocznym lub na podstawie przeciętnego okresu zatrudnienia. Kobiety są nadreprezentowane w pracach w niepełnym wymiarze godzin, przez co odczuwają niekorzystne skutki związane z pracą w niepełnym wymiarze godzin, takie jak dochody niewystarczające do zachowania niezależności ekonomicznej, mniejsza liczba możliwości zawodowych oraz naliczanie mniejszych emerytur, zwłaszcza w niepewnych, mniej znaczących pracach w niepełnym wymiarze godzin. Praca wysokiej jakości w niepełnym wymiarze godzin może jednak przysłużyć się do zwiększenia udziału kobiet na rynku pracy. Tradycyjne powszechne postrzeganie zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin i w szczególności przez partnerów społecznych różni się z zależności od kraju. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin może być postrzegane jako produkt końcowy będący odzwierciedleniem tradycyjnych ról płciowych, z podkreśleniem niekorzystnej sytuacji związanej z takim zatrudnieniem pod względem zarobków, awansów, praw emerytalnych itp. Z drugiej strony może być postrzegane jako instrument zwiększający udział w rynku pracy – a tym samym do pewnego stopnia także niezależność ekonomiczną – kobiet.