Description

Генерално, скраћено радно вријеме је одређено у односу на пуно радно вријеме: радница или радник са скраћеним радним временом ради мање од уобичајеног броја радних сати са пуним радним временом. Пуно радно вријеме може се израчунати, на примјер, дневно, недјељно, мјесечно или чак годишње, или на основу просјечног периода запослења.

Additional notes and information

Жене су презаступљене на пословима са скраћеним радним временом и због тога трпе недостатке повезане са радом са скраћеним радним временом, као што су незарађивање довољно прихода за постизање економске независности, мање могућности за каријеру и стицање нижих пензија, посебно када су запослене на несигурнијим пословима. Међутим, квалитетан рад са скраћеним радним временом може допринијети повећаном учешћу жена на тржишту рада. Традиције се разликују међу земљама у погледу начина на који уопште гледају на рад са скраћеним радним временом, а посебно међу социјалним партнерима. Непуно радно вријеме може се посматрати као крајњи производ који одражава традиционалне родне улоге, са нагласком на недостатке рада са скраћеним радним временом у погледу плате, унапређења, пензијских права, итд. С друге стране, може се сматрати инструментом за повећање учешћа на тржишту рада – а тиме, барем у одређеној мјери, економске независности – жена.