Description

Generalno, skraćeno radno vrijeme je određeno u odnosu na puno radno vrijeme: radnik ili radnica sa skraćenim radnim vremenom radi manje od uobičajenog broja radnih sati sa punim radnim vremenom.

Additional notes and information

Puno radno vrijeme može se izračunati, naprimjer, dnevno, sedmično, mjesečno ili čak godišnje, ili na osnovu prosječnog perioda zaposlenja. Žene su prezastupljene na poslovima sa skraćenim radnim vremenom i zbog toga trpe nedostatke povezane sa radom sa skraćenim radnim vremenom, kao što su nezarađivanje dovoljno prihoda za postizanje ekonomske nezavisnosti, manje mogućnosti za karijeru i sticanje nižih penzija, posebno kada su zaposlene na nesigurnijim poslovima. Međutim, kvalitetan rad sa skraćenim radnim vremenom može doprinijeti povećanom učešću žena na tržištu rada. Tradicije se razlikuju među zemljama u pogledu načina na koji uopće gledaju na rad sa skraćenim radnim vremenom, a posebno među socijalnim partnerima. Nepuno radno vrijeme može se posmatrati kao krajnji proizvod koji odražava tradicionalne rodne uloge, sa naglaskom na nedostatke rada sa skraćenim radnim vremenom u pogledu plaće, unapređenja, penzijskih prava, itd. S druge strane, može se smatrati instrumentom za povećanje učešća na tržištu rada – a time, barem u određenoj mjeri, ekonomske nezavisnosti – žena.