Description

zamestnanie, v rámci ktorého pracovník odpracuje menej hodín ako je obvyklý počet pracovných hodín na plný úväzok

Additional notes and information

Plný pracovný čas možno vypočítať napríklad na základe odpracovaných dní, týždňov, mesiacov alebo rokov alebo na základe priemerného obdobia zamestnania. Ženy sú nadmerne zastúpené v zamestnaniach na čiastočný úväzok, a preto trpia nevýhodami súvisiacimi s prácou na čiastočný úväzok, napríklad nezískavajú dostatok príjmu na dosiahnutie ekonomickej nezávislosti, majú menej pracovných príležitostí a nárok na nižšie dôchodky, najmä ak pracujú na neistých (menej významných) pracovných miestach. Kvalitná práca na čiastočný úväzok však môže prispieť k zvýšeniu zastúpenia žien na trhu práce. Pokiaľ ide o to, ako sa práca na čiastočný úväzok posudzuje vo všeobecnosti a ako ju posudzujú najmä sociálni partneri, tradície sa v jednotlivých krajinách líšia. Práca na čiastočný úväzok sa môže považovať za konečný produkt, ktorý odzrkadľuje tradičné rodové úlohy, s dôrazom na nevýhody práce na čiastočný úväzok z hľadiska odmeňovania, podpory, dôchodkových práv atď. Na druhej strane by sa to mohlo považovať za nástroj na zvýšenie zastúpenia žien na trhu práce – a teda aspoň do určitej miery aj ekonomickej nezávislosti.