Description

arbeten där arbetstagare i ett anställningsförhållande med reducerad arbetstid fördelar de faktiska arbetstimmarna, arbetsuppgifterna och heltidsförmånerna mellan sig

Additional notes and information

Det finns många kombinationer och varianter av arbetsdelning och det kan ge upphov till avsevärd flexibilitet för arbetstagare som önskar arbeta deltid, i synnerhet föräldrar med små barn.