Description

baan waarin werknemers in een arbeidsrelatie met verkorte arbeidstijd onder elkaar de te werken uren en de taken die bij de baan horen, en de voordelen van een voltijdse baan, verdelen.

Additional notes and information

Er zijn allerlei mogelijke combinaties van duobanen, die aanzienlijke flexibiliteit kunnen bieden aan werknemers die parttime willen werken, en in het bijzonder ouders met kleine kinderen.