Description

situācija, kad darbs, kurā darbinieki darba tiesiskajās attiecībās ar samazinātu darbalaiku savstarpēji sadala faktiskās darba stundas un darba uzdevumus, kā arī pilna darba laika amata ieguvumus

Additional notes and information

Pastāv vairākas darba dalīšanas kombinācijas un paveidi, un tā var sniegt būtisku elastīgumu darbiniekiem, kas vēlas strādāt nepilnu darba laiku, jo īpaši vecākiem ar maziem bērniem.