Description

sieviete vai nepavadīta meitene, kura ir pametusi savu izcelsmes valsti, lai meklētu starptautisko aizsardzību

Additional notes and information

Sieviete vai meitene var būt oficiāli iesniegusi pieteikumu par bēgļa statusu, taču vēl par tādu nav atzīta saskaņā ar attiecīgo valsts patvēruma meklētāju atbalsta struktūru, vai viņa vēl nav iesniegusi pieteikumu par statusu, iesniedzot prasību. Termins "patvēruma meklētājs" nav definēts nevienā starptautiskā tiesību aktā, un tam piemēro valsts tiesību aktos noteikto definīciju. Lai gan bēgļa statusa piešķiršana ir valsts prerogatīva (izņemot atsevišķus gadījumus), bēgļa statuss ir paskaidrojošs, nevis noteicošs, proti, personas nekļūst par bēgļiem, jo viņas par tādiem atzīst, bet gan personas atzīst par bēgļiem, jo viņas tādi ir. Ne katra sieviete, kas meklē patvērumu, tiks atzīta par bēgli, taču katra sieviete bēgle sākotnēji ir patvēruma meklētāja.