Description

savo kilmės šalį palikusi ir tarptautinės apsaugos prašanti moteris ar mergaitė

Additional notes and information

Galėjo oficialiai kreiptis dėl pabėgėlio statuso, kurį nacionalinė prieglobsčio institucija dar turi suteikti, arba ji dar nesikreipė dėl statuso ir šiuo tikslu nėra įteikusi savo prašymo. Terminas „prieglobsčio prašytojas“ nėra apibrėžtas jokiame tarptautiniame dokumente ir turi būti apibrėžiamas pagal nacionalinę teisę. Nors pabėgėlio statuso suteikimas yra valstybės prerogatyva, išskyrus tam tikras išimtis, pabėgėlio statusas veikiau yra deklaratyvaus, o ne apibrėžiančio pobūdžio: t. y. asmenys pabėgėliais tampa ne dėl pripažinimo, bet yra pripažįstami, nes yra pabėgėliai. Ne kiekviena prieglobsčio prašanti moteris galiausiai bus pripažinta pabėgėle, tačiau kiekviena pabėgėlė moteris nuo pat pradžių yra prieglobsčio prašytoja.