Description

kvinde eller uledsaget pige, der har forladt sit hjemland for at søge international beskyttelse

Additional notes and information

Hun kan enten formelt have ansøgt om flygtningestatus uden endnu at være blevet anerkendt som sådan af den pågældende stats asylbehandlingsinstans, eller hun har endnu ikke ansøgt om flygtningestatus ved at indgive en ansøgning. Udtrykket "asylansøger" er ikke defineret i et internationalt retsinstrument, men defineres i den nationale lovgivning. Selv om tildeling af flygtningestatus med få undtagelser er statens suveræne privilegium, er flygtningestatus af deklaratorisk karakter snarere end endelig: det vil sige, at personer ikke bliver flygtninge på grund af anerkendelse som flygtning, men at de anerkendes, fordi de er flygtninge. Ikke alle asylsøgende kvinder vil i sidste ende blive anerkendt som flygtning, men alle kvinder, der er flygtninge, er fra starten asylansøgere.