Description

Tražiteljica azila je žena ili djevojka koja je napustila zemlju porijekla u cilju dobijanja međunarodne zaštite.

Additional notes and information

Može podnijeti i formalni zahtjev za status izbjeglice, koji još uvijek nije odobren, odnosno, nije prepoznata kao izbjeglica od institucija nadležnih za azil ili, kao druga mogućnost, još uvijek nije podnijela zahtjev za dobijanje statusa izbjeglice. Termin “tražilac/teljica” azila nije prepoznat u međunarodnim pravnim dokumentima i predmet je definisanja pravnog sistema nacionalnih država. Odobravanje statusa izbjeglice je nadležnost države, i, osim u nekim izuzetnim slučajevima, izbjeglički status je više deklarativan, nego što je određujući: to znači da osoba ne postaje izbjeglica time što je dobila formalno taj status, nego je ona prepoznata tim statusom zato što jeste izbjeglica. Tako neće svaka žena tražiteljica azila nužno biti prepoznata kao izbjeglica, ali je svaka žena izbjeglica tražiteljica azila.