Description

секој метод што бара интерперсонални консултации, како работни или управни групи, тинк-тенкови; директориуми, бази на податоци и организациски табели; конференции и семинари; расправи