Description

alla metoder som kräver samråd mellan människor, såsom arbets- eller styrgrupper, tankesmedjor, register, databaser och organisationsplaner, konferenser och seminarier, utfrågningar