Description

vse metode, ki zahtevajo posvet med več osebami, kot so delovne in usmerjevalne skupine, možganski trusti; seznami, podatkovne zbirke in organizacijske sheme; konference in seminarji; obravnave

Additional notes and information

.