Description

Netipičnim zapošljavanjem (nekada se naziva i “nestandardno zapošljavanje”) smatraju se oblici radnog angažovanja koji izlaze van okvira standardnih radnih odnosa, koji se shvataju kao radni odnos sa punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme bilateralni odnos.

Additional notes and information

Netipično radno angažovanje (također poznato i kao nestandardni rad) pokriva veliki i rastući broj oblika rada i zapošljavanja određen fleksibilnošću i umanjenom sigurnošću. Ove forme uključuju rad sa nepotpunim radnim vremenom ili pola radnog vremena, povremene i sezonske poslove, dijeljenje radnog mjesta, ugovore na određeno vrijeme, privremeni rad, rad od kuće, samozapošljavanje, rad bez radnog mjesta, samozaposlenost, rad neplaćenih pomažućih supružnika ili članova/ica porodice ili u malim porodičnim firmama. Određene forme netipičnog zapošljavanja praćene su i nedostatkom odgovarajuće regulative, čime se dodatno umanjuje sigurnost posla i socijalna zaštita. Statistika radne snage je generalno slaba kada se radi o identifikovanju i opisivanju netipičnih formi zapošljavanja. Žene se mnogo češće nalaze u netipičnim radnim odnosima i rezultat toga je taj da je njihov položaj na tržištu rada često potcijenjen i lošije opisan nego pozicija muškaraca. Osim toga, statistika radne snage često ne prikazuje adekvatno razlike ili sličnosti između radnika i radnica. Treba napomenuti da Svjetska organizacija rada radi na tome da unaprijedi kategorizaciju netipičnih oblika zanimanja i rada u statistici radne snage.