Description

arbetsformer som inte omfattas av ett standardanställningsförhållande, som ska förstås som arbete som sker på heltid och tillsvidare samt är en del av ett underordnat men bilateralt anställningsförhållande

Additional notes and information

Denna kategori omfattar ett stort och växande antal former av arbete och sysselsättning som kännetecknas av flexibilitet och minskad säkerhet. Dessa arbetsformer inbegriper sådant arbete som deltidsarbete, tillfälligt arbete och säsongsarbete, arbetsdelning, tidsbegränsade avtal, tillfällig anställning, arbete som sker hemifrån, distansarbete, egenföretagande och arbete som utförs av makar eller familjemedlemmar i små familjeföretag som inte erhåller ersättning. Vissa former av atypiskt arbete saknar lämplig reglering och motverkar därmed anställningstryggheten och det sociala skyddet. Vissa former av atypiskt arbete saknar lämplig reglering och underminerar därmed anställningstryggheten och det sociala skyddet.