Description

arbeidsregelingen die buiten het gebied van de standaardarbeidsverhouding vallen, in de zin van fulltime werk van onbepaalde duur, maar ook als onderdeel van een arbeidsverhouding op basis van ondergeschiktheid

Additional notes and information

Deze categorie omvat een grote en toenemende variëteit aan arbeidsvormen die worden gekenmerkt door flexibiliteit en een lagere mate van zekerheid. Tot deze vormen behoren parttime werk, incidenteel werk en seizoenswerk, duobanen, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, uitzendwerk, thuiswerk, werken op afstand, zelfstandige arbeid, en het werk van onbetaalde echtgenoten of familieleden in kleine familiebedrijven. Bij bepaalde vormen van flexibele arbeid ontbreekt het aan adequate regelgeving, waardoor deze de werkzekerheid en sociale bescherming ondermijnen. In de arbeidsstatistieken worden 'flexibele' arbeidsvormen in het algemeen niet goed geïdentificeerd en beschreven, en worden ze gekenmerkt als zijnde onzeker, parttime, informeel, zwart, onbetaald, als werkzaamheden die thuis of bij huis worden verricht, en die vaak worden afgewisseld met huishoudelijke activiteiten. Er bevinden zich gewoonlijk meer vrouwen dan mannen in dergelijke ‘flexibele’ arbeidssituaties, als gevolg waarvan dit werk vaak wordt onderschat en minder goed wordt beschreven dan dat van mannen. Bovendien worden arbeidsstatistieken niet altijd op een wijze gepresenteerd die per se nuttig is om verschillen of overeenkomsten tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers vast te stellen. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zet zich in voor het verbeteren van de categorisering van flexibele arbeidsvormen in arbeidsstatistieken.