Description

olyan foglalkoztatási modellek, amelyek kívül esnek a hagyományos munkaviszony körén, amely teljes munkaidős és határozatlan idejű munkavégzésként, valamint alárendelt, de kétoldalú munkaviszony részeként értelmezendő

Additional notes and information

Ez a kategória a munkavégzés és a foglalkoztatás számos különböző, és egyre többféle formáját foglalja magában, amelyeket a rugalmasság és az alacsonyabb szintű munkavállalói jog biztonság jellemez. E formák közé tartoznak a munkavégzés olyan típusai, mint a részmunkaidős foglalkoztatás, az alkalmi és idénymunka, az állásmegosztás, a határozott idejű szerződések, a munkaerő-kölcsönzés keretében végzett munka, az otthonról végzett munka és a távolról történő munkavégzés; az önfoglalkoztatás, valamint a nem fizetett házastársak vagy családtagok kisméretű családi vállalkozásokban végzett munkája. Az atipikus foglalkoztatás bizonyos formái nincsenek megfelelően szabályozva és ezért aláássák a munkahelyek biztonságát és a szociális védelmet.
A munkaügyi statisztikák általában nem azonosítják és írják le megfelelően a munkavégzés „atipikus” formáit, amelyek jellemzői, hogy alkalmi jellegűek, részmunkaidőben történnek, informálisak, nincsenek bejelentve az adóhatóságoknak, nem fizetettek, otthon vagy az otthonhoz közel végzik őket, és gyakran a háztartási tevékenységekkel felváltva kerül rájuk sor. A férfiakhoz képest a nők jellemzően többször vannak ilyen „atipikus” foglalkoztatási helyzetben, és ennek következtében gyakran alul vannak becsülve és kevésbé vannak jól leírva, mint a férfiak. Továbbá a munkaügyi statisztikákat nem mindig jelenítik meg úgy, ahogyan az szükségképpen hasznos lenne a férfi és női munkavállalók közötti különbségek vagy hasonlóságok feltárásához. Érdemes szem előtt tartani, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) dolgozik az atipikus munkavégzési formák munkaügyi statisztikákon belüli kategorizálásának javításán.