Description

attieksme vai sajūta - pozitīva vai negatīva, apzināta vai neapzināta -, kura var rasties par citu grupu locekļiem, kura var būt balstīta uz nepamatotām idejām un kuru var ietekmēt tādi elementi kā dzimte, rase, klase, personas raksturiezīmes vai citi faktori