Description

Помоћ пружена од стране државе особама која које немају довољна финансијска средства за самосталну одбрану на суду (или за покретање судског поступка). Строго дефинисано, правна помоћ се углавном односи на правно заступање на суду. Видети такође: равноправни приступ правди за жене и мушкарце; жртва; преживела/ли

Additional notes and information

Међутим, правна помоћ се такође може бавити правним саветима: неће свако ко наиђе на правни проблем ствар нужно поднети на суд. Правна помоћ и правни савети често су пресудни елементи у гарантовању економског приступа правди и праву на правичан правни лек, посебно женама жртвама породичног насиља и женама из угрожених група, попут жена мигранткиња.