Description

bistand fra staten til personer, der ikke har tilstrækkelige finansielle midler til at forsvare sig selv i retten eller til at anlægge sager

Additional notes and information

Ifølge denne definition vedrører retshjælp primært retlig repræsentation ved domstolene. Dog kan retshjælp også omfatte juridisk rådgivning: ikke alle, der møder et juridisk problem, vil nødvendigvis anlægge sag ved en domstol. Juridisk bistand og juridisk rådgivning er ofte et afgørende element, når økonomisk adgang til domstolene og retten til retfærdige retsmidler skal sikres, især for kvinder, der er ofre for vold i hjemmet, og kvinder fra dårligt stillede grupper som f.eks. indvandrerkvinder.