Description

pomoc, kterou stát poskytuje osobám, jež nemají dostatečné finanční prostředky, aby si samy zajistily obhajobu před soudem nebo aby daly podnět k soudnímu řízení

Additional notes and information

Takto vymezená bezplatná právní pomoc se obvykle týká právního zastoupení před soudem. Bezplatnou právní pomocí však může být i právní poradenství — ne každý, kdo se setká s právním problémem, musí nezbytně dovést případ až k soudu. Bezplatná právní pomoc a právní poradenství jsou často klíčovým prvkem při zajištění finančně únosného přístupu ke spravedlnosti a práva na spravedlivou právní ochranu, zejména u žen, které se staly obětí domácího násilí, a u žen ze znevýhodněných skupin, například migrantek.