Description

wsparcie zapewniane przez państwo osobom, które nie mają wystarczających środków finansowych, aby bronić się przed sądem lub wszcząć postępowanie sądowe

Additional notes and information

Zdefiniowana w ten sposób pomoc prawna dotyczy głównie reprezentacji prawnej przed sądem. Pomoc prawna może jednak dotyczyć także doradztwa prawnego: nie każda osoba, która napotka problem prawny koniecznie wejdzie na drogę sądową. Pomoc prawna i doradztwo prawne często są ważnym elementem gwarancji ekonomicznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz prawa do sprawiedliwego procesu, zwłaszcza dla kobiet będących ofiarami przemocy domowej lub kobiet z grup defaworyzowanych, takich jak migrantki.