Description

практиката на судиите да им припишуваат одредени особености, карактеристики или улоги на поединците исклучиво врз основа на нивната припадност на одредена општествена група

Additional notes and information

Се однесува и на судии и судијки што ги одржуваат штетните стереотипи во живот преку нивната неможност да ги оспорат стереотипите.