Description

Стереотипизације у судству је пракса судија и суткиња да појединцу приписују одређене особине, карактеристике или улоге искључиво на основу његовог чланства у одређеној друштвеној групи. Такође се односи на праксу судија и суткиња да одржавају штетне стереотипе због њихове неспособности да оспоре стереотипе.